Teme kongresa

Teme kongresa:

  1. Budućnost fizikalne i rehabilitacione medicine (Uloga i mjesto fizikalne i rehabilitacione medicine u razvoju zdravstvenog turizma)
  2. Balneologija
  3. Pedijatrijska rehabilitacija
  4. Rehabilitacija bolesti i povreda koštano – mišićnog sistema
  5. Neurološka rehabilitacija
  6. Kardiopulmonalna rehabilitacija
  7. Slobodne teme