Prijava učešća

Prijave se mogu poslati na e-mail adrese: fizijatri.me@gmail.com i omarijao@gmail.com.

Prijavu u DOC formatu možete preuzeti ovdje: