Dobrodošlica

Poštovane kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas u ime organizacionog odbora Udruženja fizijatara Crne Gore obavjestimo da će se Peti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem održati od 18 do 20. oktobra 2018. godine, u Igalu.

Svjesni smo činjenice da je fizikalna i rehabilitaciona medicina (FRM) doživjela veliku ekspanziju, kako zbog porasta populacije, produženja životnog vijeka, boljeg preživljavanja nakon politrauma, tako i zbog sveprisutnijih univerzalnih ljudskih prava i sloboda, unutar kojih su i prava bolesnika na puno učešće, nezavisno življenje i ekonomsku samostalnost. Zato govorimo o rehabilitaciji kao kontinuiranom i koordiniranom procesu, koji počinje sa pojavom bolesti ili povrede i nastavlja se dok osoba ne postigne ulogu u društvu, u skladu sa njegovim ili njenim doživotnim težnjama i željama. Specijalisti FRM rade u različitim okruženjima, od jedinica intezivne njege do rehabilitacije u zajednici, od prvih dana života pa do smrti.

Sve ovo ukazuje da je savremena FRM najviše diversifikovana specijalnost i zahtijeva interdisciplinarni pristup, uz učešće svih segmenata naše struke i srodnih specijalističkih grana. Ovaj Kongres je prilika da razmijenimo zajedničko znanje i iskustva, da promovišemo veću svijest o koristi i efikasnosti FRM, unaprejedimo klinički rad, uvođenjem standarda kroz praksu zasnovanu na dokazima, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta liječenja naših pacijenata.

Stoga, osim specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, očekujemo podršku i aktivno učešće kolega iz srodnih specijaličkih grana (ortopedije, neurologije, neurohirurgije, interne medicine…).

Samo mjesto održavanja Kongresa, Institut “Dr Simo Milošević” u Igalu je smješten na ulazu u Bokokotorski zaliv, jedan od najljepših zaliva Mediterana. Osnovan je 1949. godine, kao zdravstveno klimatsko liječilište, pod imenom „Jadransko prirodno liječilište“, koje je raspolagalo sa drvenom kućicom od 49m². Institut tokom svog razvoja nije rastao samo u prostoru i smještaju, već i u “know how”, u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini, što ga je pozicioniralo u sam vrh evropskih rehabilitacionih centara, a samo Igalo kao prepoznatljivu destinaciju zdravstvenog turizma.

Unaprijed se zahvaljujemo na interesovanju za učešće na Kongresu i iskreno se radujemo Vašem dolasku u Igalo.

S poštovanjem,

U ime Organizacionog odbora

Dr Delić Marina